Arbetsprocess

Från offert till avslut

Vi strävar efter inkludering och öppenhet

Från offert till avslut innebär att vi behöver ta ett antal steg tillsammans innan vi kommer till avslut, vilket är slutmålet i själva arbetsprocessen.

Vi ska tillsammans göra upp en detaljerad arbetsbeskrivning, dela upp och gå igenom arbetets olika delar, göra avstämningar och stickkontroller samt en slutgiltig bedömning. Sedan är det dags att lämna över nyckeln!

För oss är det viktigt att du känner dig informerad och uppdaterad under hela processen. Vi tror att det är enda sättet att få trygga, återkommande kunder – något vi alltid strävar efter. Från första mötet, som oftast sker hemma hos kunden, till den slutgiltiga besiktningen försöker vi hålla en rak och öppen kommunikationslinje.

Så här går själva arbetsprocessen till

Från offert till avslut

Arbetsprocessen sker alltså stegvis, där alla steg är lika viktiga och kräver noggrann planering och närvaro – från alla inblandade parter. Vi kommer inte att lyckas fullt ut om vi inte jobbar tillsammans.

För att beskriva arbetsprocessen på bästa möjliga sätt gör vi det stegvis. Vi börjar från början med:

  • Offerten

Du är i det stadiet att du har begärt in offerter från några olika företag, däribland vårt. Du jämför priser, kompetenser, referenser och villkor och bestämmer dig för att kontakta oss.

Vi bestämmer tid för möte, gärna hemma hos dig, och tittar på det du önskar hjälp med. Vi går igenom önskemål, behov, möjligheter och eventuella hinder. Därefter gör vi en ny beräkning och återkommer med en slutgiltig offert och ett fast pris.

Vi gör också en detaljerad och tydligt strukturerad arbetsbeskrivning som du får ta del av. Där specificeras vem som ansvarar för vad, hur lång tid respektive del beräknas ta, datum för slutbesiktning med mera.

  • Projektet startar

När arbetsbeskrivningen har lästs igenom och godkänts av båda parter är det dags att starta upp projektet. Vi har tillsammans en genomgång av förväntningar, förhoppningar, rutiner, lagar och regler och så vidare. Kort sagt allt som ingår i en projektplanering. Det är viktigt att alla inblandade kommer väl förberedda till detta möte.

  • Produktionen startar

Äntligen är det dags att starta upp det praktiska arbetet, vilket kan innebära lite olika förberedelser beroende på vilken slags projekt det handlar om. Oftast behöver vi god tid för förarbetet som är en mycket viktig del i arbetet. Vi har regelbundna avstämningar för att du ska känna dig uppdaterad samt för att se till att allt går planenligt.

Eventuella ändringar görs med fördel under tiden förarbetet är igång. Det underlättar mycket om stora ändringar görs innan vi börjar med eldragning, vatten och avlopp eller liknande.

  • Avslut

Innan det är dags att lämna över bostaden i renoverat skick förvissar vi oss om att du är nöjd. En slutbesiktning görs på plats, och du får alltid en skriftlig rapport av resultatet.